Hoạt động TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Long Nguyen Ngoc
31/10/2022 19:51
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:30
Time
09:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
31/10/2022 17:57
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:53
Time
06:46/km
Pace
76
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
31/10/2022 17:57
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:20
Time
06:13/km
Pace
76
Calories
Afternoon Run
Ha Nguyen
31/10/2022 14:02
Mi sento bene finished
everyone
23,0km
Distance
03:49:05
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Mi sento bene  finished
Ha Nguyen
31/10/2022 21:49
Night Run
everyone
2,9km
Distance
28:44
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
HOANG VAN SANG
31/10/2022 22:19
Ngày mai sẽ lại ăn cơm đúng h
everyone
3,3km
Distance
31:25
Time
09:27/km
Pace
0
Calories
Ngày mai sẽ lại ăn cơm đúng h
야간 달리기
everyone
2,7km
Distance
19:22
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
야간 달리기
HOANG VAN SANG
31/10/2022 21:55
Chốt xong số cũng kịp chốt 1 vòng hồ, đồng thời đóng lại 1 tháng thử thách đòi hỏi sự giàu có về thời gian & sự nhẫn nại
everyone
2,2km
Distance
21:20
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Chốt xong số cũng kịp chốt 1 vòng hồ, đồng thời đóng lại 1 tháng thử thách đòi hỏi sự giàu có về thời gian & sự nhẫn nại
Ánh Nguyễn Hà
31/10/2022 21:33
Night Run
everyone
1,4km
Distance
23:43
Time
17:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
Huan Oppadesu
30/10/2022 06:46
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:04:57
Time
06:11/km
Pace
650
Calories
Morning Run
야간 달리기
everyone
2,0km
Distance
13:52
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
야간 달리기
Night Run
everyone
1,6km
Distance
11:33
Time
07:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Phùng Thị Mai
31/10/2022 20:57
Night Run
everyone
1,2km
Distance
07:18
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Night Run
야간 달리기
everyone
3,0km
Distance
24:08
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
야간 달리기
anh duc
31/10/2022 20:34
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
05:31
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyen Tram
31/10/2022 20:09
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
23:25
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
저녁 달리기
everyone
3,1km
Distance
21:36
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
저녁 달리기
Khánh Nguyễn
31/10/2022 20:15
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
07:34
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
17:41
Time
12:25/km
Pace
88
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
16:06
Time
11:18/km
Pace
88
Calories
Evening Run