Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 anh duc Nam 847,66 3.16:21:21 106 31
2 Nguyễn Văn Đông Nam 676,03 3.09:05:34 106 27
3 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 611,36 3.06:14:09 95 27
4 Trần Đình Hưởng Nam 554,14 2.08:53:40 64 31
5 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 537,68 2.20:23:10 75 29
6 Lưu Mạnh Khang Nam 469,58 1.22:37:34 95 31
7 Đào Bá Tuân Nam 427,28 1.13:06:25 29 27
8 Trần Ngọc Tiến Nam 406,66 1.19:14:00 55 29
9 HOANG VAN SANG Nam 404,24 2.15:52:44 89 30
10 Triệu Thái Hợp Nam 404,01 2.03:05:33 54 31
11 Nguyễn Thị Tâm Nữ 400,00 2.06:32:51 60 29
12 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 Nam 351,91 1.10:21:08 33 29
13 Nguyễn Quang Thế Nam 335,42 1.13:46:08 36 28
14 9090 Duytuan Nam 330,33 1.12:42:21 70 25
15 Lưu Thế Quang Nam 323,16 1.04:02:02 29 27
16 Nguyễn Tùng Quân Nam 318,38 1.18:59:34 49 20
17 Dương Trung Nam 312,45 1.09:13:29 31 28
18 Nguyễn Minh Lâm Nam 303,41 1.00:52:22 38 25
19 Son Thanh Nguyen Nam 294,54 1.01:39:44 20 16
20 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 293,61 1.18:11:07 156 25
21 Phạm Phú Lâm Nam 288,45 1.03:52:50 27 27
22 Ha Nguyen Nữ 280,79 1.20:31:16 62 30
23 Nguyễn Thị Thu Lan Nữ 273,48 1.11:43:14 70 30
24 Đoàn Công Thành Nam 270,96 1.22:10:31 51 25
25 Khánh Nguyễn Nam 254,84 1.11:27:54 61 26
26 Trần Công Lộc Nam 248,66 1.04:54:49 40 29
27 Phạm văn Đường Nam 242,50 1.04:39:24 39 26
28 Dương văn thụ Nam 241,10 1.05:21:46 39 31
29 Nguyễn Trung Phú Nam 225,70 1.10:24:29 43 26
30 Lê Xuân Thành Nam 220,18 1.03:38:00 22 18
31 Trần Công Toản Nam 219,43 19:05:45 41 28
32 Pham Duy Manh Nam 219,00 22:06:52 31 21
33 Văn Tuấn Nam 212,27 1.05:29:49 38 22
34 Đỗ xuân Biên Nam 204,29 23:52:36 52 27
35 Lưu Thế Tấn Nam 201,14 20:23:31 24 24
36 Phùng Thị Mai Nữ 200,05 1.04:58:02 76 31
37 Hoàng Thái Anh Quốc Nam 198,40 18:45:28 17 16
38 Huan Oppadesu Nam 176,63 21:34:45 20 16
39 Dương Thị Lợi Nữ 170,00 1.05:20:19 35 23
40 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 162,83 20:38:30 13 10
41 Nguyen Mai Huy Nam 156,67 1.01:05:25 68 28
42 Nguyễn Thị Huyền Nữ 156,13 20:16:35 41 24
43 Nguyễn Thái Hoàng Nam 151,55 18:13:14 20 20
44 Trần Quốc Đăng Nam 138,19 14:28:35 12 12
45 Hà Anh Tuấn Anh Nam 137,95 16:43:16 52 21
46 Hằng Nguyễn Nữ 137,04 19:36:58 24 23
47 Đào Huy lợi Nam 129,46 15:22:26 27 18
48 Trung Phạm Nam 122,42 15:51:26 56 20
49 Huấn Trần Văn Nam 121,94 16:29:44 23 20
50 Nhật Huy Phạm Nam 120,96 14:08:02 14 11