TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10
1 anh duc 847,7 3.16:21:21
2 Nguyễn Văn Đông 676,0 3.09:05:34
3 Nguyễn Mạnh Hùng 611,4 3.06:14:09
4 Trần Đình Hưởng 554,1 2.08:53:40
5 NGUYỄN QUỐC HUY 537,7 2.20:23:10
6 Lưu Mạnh Khang 469,6 1.22:37:34
7 Đào Bá Tuân 427,3 1.13:06:25
8 Trần Ngọc Tiến 406,7 1.19:14:00
9 HOANG VAN SANG 404,2 2.15:52:44
10 Triệu Thái Hợp 404,0 2.03:05:33
11 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 351,9 1.10:21:08
12 Nguyễn Quang Thế 335,4 1.13:46:08
13 9090 Duytuan 330,3 1.12:42:21
14 Lưu Thế Quang 323,2 1.04:02:02
15 Nguyễn Tùng Quân 318,4 1.18:59:34
16 Dương Trung 312,4 1.09:13:29
17 Nguyễn Minh Lâm 303,4 1.00:52:22
18 Son Thanh Nguyen 294,5 1.01:39:44
19 Nguyễn Xuân Hiếu 293,6 1.18:11:07
20 Phạm Phú Lâm 288,5 1.03:52:50
21 Đoàn Công Thành 271,0 1.22:10:31
22 Khánh Nguyễn 254,8 1.11:27:54
23 Trần Công Lộc 248,7 1.04:54:49
24 Phạm văn Đường 242,5 1.04:39:24
25 Dương văn thụ 241,1 1.05:21:46
26 Nguyễn Trung Phú 225,7 1.10:24:29
27 Lê Xuân Thành 220,2 1.03:38:00
28 Trần Công Toản 219,4 19:05:45
29 Pham Duy Manh 219,0 22:06:52
30 Văn Tuấn 212,3 1.05:29:49
31 Đỗ xuân Biên 204,3 23:52:36
32 Lưu Thế Tấn 201,1 20:23:31
33 Hoàng Thái Anh Quốc 198,4 18:45:28
34 Huan Oppadesu 176,6 21:34:45
35 Nguyễn Ngọc Tiến 162,8 20:38:30
36 Nguyen Mai Huy 156,7 1.01:05:25
37 Nguyễn Thái Hoàng 151,5 18:13:14
38 Trần Quốc Đăng 138,2 14:28:35
39 Hà Anh Tuấn Anh 137,9 16:43:16
40 Đào Huy lợi 129,5 15:22:26
41 Trung Phạm 122,4 15:51:26
42 Huấn Trần Văn 121,9 16:29:44
43 Nhật Huy Phạm 121,0 14:08:02
44 Lê Văn Việt 117,6 13:48:55
45 Nguyễn Huy Chiêu 116,7 14:12:36
46 Truong Ha 114,4 10:02:09
47 Trần Duy Qúy 110,8 12:46:47
48 Lê Ngọc Tuấn 109,6 12:48:38
49 Trần Văn Chí Linh 108,4 17:52:04
50 Lâm Nguyễn Tùng 108,1 13:11:23