TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10
1 anh duc 847,7 3.16:21:21 19,3 31,0 45,6 36,8 34,6 36,3 36,0 35,5
2 Nguyễn Văn Đông 676,0 3.09:05:34 10,0 57,1 42,0 38,7 24,1 29,8 30,4
3 Nguyễn Mạnh Hùng 611,4 3.06:14:09 25,3 39,4 35,1 36,8 18,8 23,4
4 Trần Đình Hưởng 554,1 2.08:53:40 15,0 25,4 28,1 21,6 18,7 20,9 29,5 25,6
5 NGUYỄN QUỐC HUY 537,7 2.20:23:10 9,7 5,4 23,7 26,1 21,3 20,1
6 Lưu Mạnh Khang 469,6 1.22:37:34 12,6 12,4 14,2 17,3 15,6 13,6 15,1 13,6
7 Đào Bá Tuân 427,3 1.13:06:25 10,9 43,9 8,8 12,0 12,0 11,6 11,3 11,7
8 Trần Ngọc Tiến 406,7 1.19:14:00 10,0 21,1 11,0 10,1 13,3 13,3
9 HOANG VAN SANG 404,2 2.15:52:44 5,5 24,2 20,3 2,6 20,8 16,7 15,0 16,7
10 Triệu Thái Hợp 404,0 2.03:05:33 7,9 19,5 28,0 22,8 15,5 27,4 21,1 20,1
11 Mạnh Marathon Giảm Mỡ 351,9 1.10:21:08 7,8 42,2 4,6 4,6 5,6 10,0 7,0 6,7
12 Nguyễn Quang Thế 335,4 1.13:46:08 5,6 30,1 18,3 3,8 10,0 10,3 10,0
13 9090 Duytuan 330,3 1.12:42:21 1,3 15,0 6,8 13,5 17,6 30,0 9,0 5,1
14 Lưu Thế Quang 323,2 1.04:02:02 26,2 11,1 10,7 16,1 10,7 16,0
15 Nguyễn Tùng Quân 318,4 1.18:59:34 1,3
16 Dương Trung 312,4 1.09:13:29 30,1 15,2 10,1 10,0 6,8 5,0
17 Nguyễn Minh Lâm 303,4 1.00:52:22 22,1 37,1 26,1 27,2 1,0 11,4 11,1 11,2
18 Son Thanh Nguyen 294,5 1.01:39:44 24,7 21,0 20,5 10,3 23,6 15,4
19 Nguyễn Xuân Hiếu 293,6 1.18:11:07 2,1 5,1 15,2 11,5
20 Phạm Phú Lâm 288,5 1.03:52:50 7,1 9,6 15,7 12,5 11,1 13,2 15,8 7,9
21 Đoàn Công Thành 271,0 1.22:10:31 10,2 6,8 1,0 1,2 6,0 3,1 1,1
22 Khánh Nguyễn 254,8 1.11:27:54 1,1 10,3 6,2 12,0 11,5 11,7
23 Trần Công Lộc 248,7 1.04:54:49 3,4 21,1 5,3 9,1 8,7 9,2 6,5
24 Phạm văn Đường 242,5 1.04:39:24 6,1 1,1 6,4 6,4 25,2 10,2
25 Dương văn thụ 241,1 1.05:21:46 7,7 6,4 5,8 7,5 5,1 5,8 6,5 7,4
26 Nguyễn Trung Phú 225,7 1.10:24:29 5,3 10,1 11,0 10,4 10,8 7,9 10,6
27 Lê Xuân Thành 220,2 1.03:38:00 6,4 9,6 8,3 9,3 6,3
28 Trần Công Toản 219,4 19:05:45 7,0 12,3 10,1 6,5 3,3 10,0 4,6
29 Pham Duy Manh 219,0 22:06:52 19,6 16,7 14,8 10,8 17,5
30 Văn Tuấn 212,3 1.05:29:49 1,2 14,3 11,6 5,6
31 Đỗ xuân Biên 204,3 23:52:36 3,3 2,0 1,7 1,4 4,0 3,3
32 Lưu Thế Tấn 201,1 20:23:31 7,2 14,6 5,2 8,7 8,7
33 Hoàng Thái Anh Quốc 198,4 18:45:28 21,3 6,0 10,2 12,1 8,0
34 Huan Oppadesu 176,6 21:34:45 10,5 7,7 9,2
35 Nguyễn Ngọc Tiến 162,8 20:38:30 42,7 6,7
36 Nguyen Mai Huy 156,7 1.01:05:25 2,2 3,6 6,0 2,1 2,1 7,7 3,8 1,2
37 nguyen hoang 151,5 18:13:14 9,6 6,0 5,4 9,2 1,8
38 Trần Quốc Đăng 138,2 14:28:35 21,3 11,4
39 Hà Anh Tuấn Anh 137,9 16:43:16 4,4 1,8 3,9 4,2 4,2
40 Đào Huy lợi 129,5 15:22:26 2,4 2,8 2,3
41 Trung Phạm 122,4 15:51:26 1,1 4,2 13,3
42 Huấn Trần Văn 121,9 16:29:44 6,5 2,0 1,7 11,6 11,7 1,4 4,4
43 Nhật Huy Phạm 121,0 14:08:02 31,5
44 Lê Văn Việt 117,6 13:48:55 3,1 3,7 8,3 3,8 5,4 6,0 4,1
45 Nguyễn Huy Chiêu 116,7 14:12:36 1,4 6,7 4,2 2,3
46 Truong Ha 114,4 10:02:09 20,0 6,6 12,1 6,5
47 Trần Duy Qúy 110,8 12:46:47 6,3 6,3 6,3 8,0 4,3 6,4
48 Lê Ngọc Tuấn 109,6 12:48:38
49 Chí Linh Trần Văn 108,4 17:52:04 1,4 12,9 9,9 2,4 2,3 8,6
50 Lâm Nguyễn Tùng 108,1 13:11:23 11,3 1,1 2,1 5,3