TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10
1 Nguyễn Thị Tâm 400,0 2.06:32:51
2 Ha Nguyen 280,8 1.20:31:16
3 Nguyễn Thị Thu Lan 273,5 1.11:43:14
4 Phùng Thị Mai 200,1 1.04:58:02
5 Dương Thị Lợi 170,0 1.05:20:19
6 Nguyễn Thị Huyền 156,1 20:16:35
7 Hằng Nguyễn 137,0 19:36:58
8 Nguyễn Thị Kim Dung 112,1 16:55:53
9 Nguyễn Thị Nhung 103,7 13:18:29
10 Phạm Thị Thanh Huyền 98,2 14:47:41
11 Lê Thị Lan 96,1 14:24:29
12 Nguyen Tram 91,4 14:09:07
13 Hoàng Anh 87,8 11:02:57
14 NGUYỄN THỊ VĂN 84,2 11:14:30
15 Tran Minh Thu 83,7 14:03:03
16 Thị Thanh Huyền Nguyễn 81,2 11:20:27
17 Le Huong Ly 80,7 12:15:09
18 Lieu Tran 77,6 08:07:18
19 Phạm Khánh Linh 73,3 10:11:10
20 Lê Thị Thủy Linh 71,4 09:35:34
21 Đặng thị mai 65,3 07:17:46
22 Trần Thị Thoa 63,9 06:53:06
23 Vũ Thị Hường 62,1 09:08:13
24 Trinh Trần 61,6 07:29:52
25 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 57,4 09:06:01
26 Đại Khả Quỳnh 57,3 09:19:06
27 Đàm Thị Hồng 54,4 07:33:03
28 Tạ Thị Kiều Oanh 53,5 07:08:02
29 Anh Dinh Thuy 51,6 09:06:50
30 Nguyễn Thị Hằng Thu 48,4 05:55:46
31 Thảo Phương 46,4 06:17:36
32 Đào Thị Đào 40,2 05:39:01
33 Lê Thị Ánh Hồng 39,2 05:56:56
34 Trần Thị Uyên 38,7 07:07:09
35 Bùi Thị Thu Trang 36,1 06:15:44
36 Ngô Thị Hoài Thương 33,6 04:27:02
37 Thao Nguyen 31,1 04:06:54
38 Nguyen Thi Thu 30,8 04:10:37
39 Nhung Bùi 29,6 02:34:35
40 Ánh Nguyễn Hà 25,8 04:08:43
41 Phạm Thị Dương 25,1 03:08:39
42 Oanh Vũ 23,8 04:48:30
43 Mai Hang 22,0 03:09:54
44 Tâm Nguyễn 19,5 04:08:18
45 Thị thanh loan Nguyễn 19,3 01:41:40
46 Tran Hien 18,6 02:28:22
47 Mã Thị Thảo 17,3 01:45:51
48 Hương Nguyễn thị 17,2 02:09:52
49 Thị Thu Thảo Lưu 16,2 02:36:13
50 Nguyễn Thị Bích Ngân 16,1 02:11:19