TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10
1 Nguyễn Thị Tâm 400,0 2.06:32:51 13,2 13,1 7,6 16,3 9,2 12,4 20,3
2 Ha Nguyen 280,8 1.20:31:16 27,0 16,3 13,2 13,1 15,4 15,1 13,9 12,7
3 Nguyễn Thị Thu Lan 273,5 1.11:43:14 17,7 6,8 15,6 13,4 13,7 7,1 9,3 10,5
4 Phùng Thị Mai 200,1 1.04:58:02 1,2 1,3 4,1 4,7 9,6 14,6 5,9 9,3
5 Dương Thị Lợi 170,0 1.05:20:19 6,1 6,2 12,3 15,5 7,5 6,1 6,4 6,0
6 Nguyễn Thị Huyền 156,1 20:16:35 12,3 8,4 8,3
7 Hằng Nguyễn 137,0 19:36:58 1,3 4,0 4,8 4,0 6,1
8 Nguyễn Thị Kim Dung 112,1 16:55:53 7,3 7,1 13,0 4,2 5,3 5,0 1,2 2,4
9 Nguyễn Thị Nhung 103,7 13:18:29 5,1 5,5 5,6 2,6 4,7
10 Phạm Thị Thanh Huyền 98,2 14:47:41 6,5 9,3 2,2 8,7 2,5
11 Lê Thị Lan 96,1 14:24:29 1,2 16,9 1,1 7,3 10,6 8,4 3,5 4,0
12 Nguyen Tram 91,4 14:09:07 2,5 1,1 2,9 4,1 1,6 4,1
13 Hoàng Anh 87,8 11:02:57 21,6
14 NGUYỄN THỊ VĂN 84,2 11:14:30 1,6 1,8 1,7 3,0 1,7
15 Tran Minh Thu 83,7 14:03:03 3,2 4,4 2,6 2,8 3,5 2,1
16 Thị Thanh Huyền Nguyễn 81,2 11:20:27
17 Le Huong Ly 80,7 12:15:09 3,1 3,0 2,9 1,7 2,7 2,1 2,1
18 Lieu Tran 77,6 08:07:18 10,3 5,0 2,1 3,4 3,8
19 Phạm Khánh Linh 73,3 10:11:10 10,7 4,2 3,1 5,9 2,5
20 Lê Thị Thủy Linh 71,4 09:35:34 2,0 5,3 6,1 6,3 5,2 2,5 2,3
21 Đặng thị mai 65,3 07:17:46
22 Trần Thị Thoa 63,9 06:53:06 4,0 2,3 2,6
23 Vũ Thị Hường 62,1 09:08:13 1,0 3,2 1,8 4,1 1,1 3,1 1,2
24 Trinh Trần 61,6 07:29:52 1,9 4,2 1,4 1,4
25 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 57,4 09:06:01 1,5 1,2 1,1 1,1
26 Đại Khả Quỳnh 57,3 09:19:06 3,8 2,8 2,8 2,4
27 Đàm Thị Hồng 54,4 07:33:03 3,4 3,6 1,7 1,2 1,9
28 Tạ Thị Kiều Oanh 53,5 07:08:02 3,1 3,4 3,7 3,1
29 Anh Dinh Thuy 51,6 09:06:50 2,1 2,0 2,0 1,1 1,9
30 Nguyễn Thị Hằng Thu 48,4 05:55:46 2,0 3,9 3,5
31 Thảo Phương 46,4 06:17:36 1,1 2,2 2,1 1,4 1,3 3,4
32 Đào Thị Đào 40,2 05:39:01 1,6 1,7 1,4
33 Lê Thị Ánh Hồng 39,2 05:56:56 20,9 9,1 5,6
34 Trần Thị Uyên 38,7 07:07:09 3,7 1,6 3,8 2,4
35 Bùi Thị Thu Trang 36,1 06:15:44 2,3 1,1 1,0
36 Ngô Thị Hoài Thương 33,6 04:27:02 3,8 2,4 4,1
37 Thao Nguyen 31,1 04:06:54
38 Nguyen Thi Thu 30,8 04:10:37 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
39 Nhung Bùi 29,6 02:34:35
40 Ánh Nguyễn Hà 25,8 04:08:43 1,3 1,8
41 Phạm Thị Dương 25,1 03:08:39
42 Oanh Vũ 23,8 04:48:30 9,7 1,6
43 Mai Hang 22,0 03:09:54 1,1 1,2
44 Tâm Nguyễn 19,5 04:08:18 1,0
45 Thị thanh loan Nguyễn 19,3 01:41:40
46 Tran Hien 18,6 02:28:22
47 Mã Thị Thảo 17,3 01:45:51 1,3 2,7 1,8
48 Hương Nguyễn thị 17,2 02:09:52
49 Thị Thu Thảo Lưu 16,2 02:36:13
50 Nguyễn Thị Bích Ngân 16,1 02:11:19