Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10
1 HOANG VAN SANG
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 404,24 2.15:52:44
2 Triệu Thái Hợp
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 404,01 2.03:05:33
3 Dương văn thụ
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 241,10 1.05:21:46
4 Đỗ xuân Biên
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 204,29 23:52:36
5 Phùng Thị Mai
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nữ 200,05 1.04:58:02
6 Đào Huy lợi
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 129,46 15:22:26
7 Đỗ gia Khanh
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 80,85 08:12:46
8 Dinhxuanphong
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 59,56 07:57:22
9 Đinh Quang Hưng
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 52,94 06:32:25
10 Nguyễn Thị Hằng Thu
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nữ 48,41 05:55:46
11 Đỗ Duy Cương
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 35,36 04:19:09
12 Đức Trương
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 31,38 03:21:22
13 Đỗ văn Minh
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 27,88 03:28:01
14 Đặng văn Nghĩa
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 26,13 04:22:00
15 Ánh Nguyễn Hà
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nữ 25,85 04:08:43
16 Tâm Nguyễn
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nữ 19,49 04:08:18
17 Linh Ngô
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nữ 0,00 00:00:00
18 Phùng văn sáng
0% (0,0/30,0 km)
0% (0/20) lần/cái)
Nam 0,00 00:00:00