TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đoàn Công Thành Nam 270,96 1.22:10:31 51 25
2 Phạm văn Đường Nam 242,50 1.04:39:24 39 26
3 Nguyễn Thái Hoàng Nam 151,55 18:13:14 20 20
4 Hằng Nguyễn Nữ 137,04 19:36:58 24 23
5 Nguyễn Thị Nhung Nữ 103,73 13:18:29 27 24
6 trịnh quang thành Nam 101,69 10:26:05 20 20
7 Nguyen Tram Nữ 91,39 14:09:07 35 22
8 NGUYỄN THỊ VĂN Nữ 84,22 11:14:30 27 21
9 Lê Thị Thủy Linh Nữ 71,38 09:35:34 21 20
10 Hoang Quang Nam 63,78 05:55:03 22 20
11 Vũ Thị Hường Nữ 62,08 09:08:13 22 20
12 Trinh Trần Nữ 61,56 07:29:52 20 20
13 NGUYEN BA Nam 45,65 05:15:26 15 15
14 Nguyễn Đức Nam Nam 35,68 04:33:21 10 10
15 Nguyen Thi Thu Nữ 30,77 04:10:37 20 20
16 Trường Sơn Nguyễn Nam 24,89 02:24:36 7 3
17 Nguyễn Quý Vịnh Nam 17,39 01:52:10 7 5
18 28.Nguyễn Hữu Thắng Nam 15,23 02:33:22 5 5
19 Nguyễn Khánh Hùng Nam 14,99 01:49:25 6 5
20 Dương Văn Mạnh Nam 13,37 01:57:19 3 3
21 Duong Tuan Anh Nam 9,88 01:18:12 3 3
22 Đỗ Thị Thảo Nữ 9,36 01:01:46 3 2
23 Nguyen Thao Nữ 6,51 01:01:41 3 2
24 Nguyễn Văn Dũng Nam 0,00 00:00:00 0 0