TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Đình Hưởng Nam 554,14 2.08:53:40 64 31
2 Đào Bá Tuân Nam 427,28 1.13:06:25 29 27
3 Trần Ngọc Tiến Nam 406,66 1.19:14:00 55 29
4 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 Nam 351,91 1.10:21:08 33 29
5 Nguyễn Quang Thế Nam 335,42 1.13:46:08 36 28
6 Lưu Thế Quang Nam 323,16 1.04:02:02 29 27
7 Nguyễn Tùng Quân Nam 318,38 1.18:59:34 49 20
8 Dương Trung Nam 312,45 1.09:13:29 31 28
9 Nguyễn Minh Lâm Nam 303,41 1.00:52:22 38 25
10 Son Thanh Nguyen Nam 294,54 1.01:39:44 20 16
11 Phạm Phú Lâm Nam 288,45 1.03:52:50 27 27
12 Trần Công Lộc Nam 248,66 1.04:54:49 40 29
13 Lê Xuân Thành Nam 220,18 1.03:38:00 22 18
14 Trần Công Toản Nam 219,43 19:05:45 41 28
15 Hoàng Thái Anh Quốc Nam 198,40 18:45:28 17 16
16 Huan Oppadesu Nam 176,63 21:34:45 20 16
17 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 162,83 20:38:30 13 10
18 Trần Quốc Đăng Nam 138,19 14:28:35 12 12
19 Nhật Huy Phạm Nam 120,96 14:08:02 14 11
20 Truong Ha Nam 114,44 10:02:09 13 13
21 Lê Ngọc Tuấn Nam 109,55 12:48:38 12 9
22 TRẦN VĂN CHÍ LINH Nam 108,45 17:52:04 19 13
23 Quang Linh Nguyen Nam 104,87 15:04:33 16 16
24 Hoàng Anh Nữ 87,81 11:02:57 6 6
25 Tri Dang Nam 78,56 09:02:01 14 14
26 Lieu Tran Nữ 77,58 08:07:18 12 12
27 Thuan Vo Nam 72,20 07:49:26 9 9
28 Trần Hải Đăng Nam 67,72 08:08:11 8 8
29 Trần Ngọc Cần Nam 65,74 06:17:46 14 14
30 Nguyễn Thanh Quý Nam 58,48 08:13:25 4 4
31 Lê Quang Sơn Nam 55,10 08:39:55 14 10
32 Đàm Thị Hồng Nữ 54,36 07:33:03 19 17
33 AQ Nam 48,45 05:42:19 11 10
34 HUỲNH VĂN QUYỀN Nam 46,53 05:09:23 12 12
35 Trần Ngọc Tân Nam 34,72 03:26:28 13 13
36 Hoang Tran Nam 10,43 01:15:42 5 5
37 Nguyễn Hoàng Lân Nam 2,93 00:15:13 1 1
38 Nguyễn Đức Bách Nam 0,00 00:00:00 0 0
39 Trương Thị Kim Sang Nữ 0,00 00:00:00 0 0
40 Nguyễn Công Tuyến Nam 0,00 00:00:00 0 0
41 Nguyễn bá hoà Nam 0,00 00:00:00 0 0
42 Binh Phan Nam 0,00 00:00:00 0 0