TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 HOANG VAN SANG Nam 404,24 2.15:52:44 89 30
2 Triệu Thái Hợp Nam 404,01 2.03:05:33 54 31
3 Dương văn thụ Nam 241,10 1.05:21:46 39 31
4 Đỗ xuân Biên Nam 204,29 23:52:36 52 27
5 Phùng Thị Mai Nữ 200,05 1.04:58:02 76 31
6 Đào Huy lợi Nam 129,46 15:22:26 27 18
7 Đỗ gia Khanh Nam 80,85 08:12:46 12 8
8 Dinhxuanphong Nam 59,56 07:57:22 14 9
9 Đinh Quang Hưng Nam 52,94 06:32:25 12 10
10 Nguyễn Thị Hằng Thu Nữ 48,41 05:55:46 27 21
11 Đỗ Duy Cương Nam 35,36 04:19:09 11 7
12 Đức Trương Nam 31,38 03:21:22 4 3
13 Đỗ văn Minh Nam 27,88 03:28:01 11 10
14 Đặng văn Nghĩa Nam 26,13 04:22:00 6 4
15 Ánh Nguyễn Hà Nữ 25,85 04:08:43 16 15
16 Tâm Nguyễn Nữ 19,49 04:08:18 14 14
17 Linh Ngô Nữ 0,00 00:00:00 0 0
18 Phùng văn sáng Nam 0,00 00:00:00 0 0