TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 NGUYỄN VĂN THUẦN Nam 37,50 03:53:51 8 7
2 Tạ Anh Hải Nam 32,54 03:33:58 9 9
3 Nguyễn văn phương Nam 32,24 03:26:12 10 7
4 Tạ Việt Hưng Nam 31,19 03:07:29 7 6
5 Nhung Bùi Nữ 29,64 02:34:35 7 7
6 Phạm trọng Ánh Nam 29,16 02:47:04 7 4
7 Nguyễn văn quân Nam 20,52 02:06:08 7 5
8 Mã Thị Thảo Nữ 17,34 01:45:51 12 11
9 NGUYEN THI XUAN QUYNH Nữ 6,89 01:05:11 6 5
10 Cường Nguyễn Nam 4,30 00:44:20 1 1
11 Võ Ngọc Lâm Nam 3,80 00:20:30 2 2
12 Tien Nguyen Nam 3,19 00:21:08 1 1
13 Đỗ văn Chi Nam 2,47 00:18:46 1 1
14 Phạm Thị Kim Dung Nữ 2,14 00:15:34 2 2
15 Obamaes Nam 0,00 00:00:00 0 0
16 Thịnh Trần ngọc Nam 0,00 00:00:00 0 0
17 Nguyenvanhuynh Nam 0,00 00:00:00 0 0
18 Đỗ Văn Hội Nam 0,00 00:00:00 0 0
19 Trần thị thu Hà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
20 Văn Toàn Nguyễn Nam 0,00 00:00:00 0 0
21 Tạ Văn Lợi Nam 0,00 00:00:00 0 0
22 Dinh Tran Nam 0,00 00:00:00 0 0
23 Đình Luyện ĐỖ Nam 0,00 00:00:00 0 0
24 Thắng Nguyễn Nam 0,00 00:00:00 0 0
25 Văn Thắng Tạ Nam 0,00 00:00:00 0 0
26 Phạm Thái Quảng Nam 0,00 00:00:00 0 0
27 Nguyễn Đình Long Nam 0,00 00:00:00 0 0
28 Dương Tuấn Anh Nam 0,00 00:00:00 0 0
29 Nhung Tạ Nữ 0,00 00:00:00 0 0
30 KHỔNG MINH ANH Nam 0,00 00:00:00 0 0