TÔI KHỎE - RUN FOR DREAM

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Dương Thị Lợi Nữ 170,00 1.05:20:19 35 23
2 Nguyễn Thị Huyền Nữ 156,13 20:16:35 41 24
3 Nguyễn Văn Dũng Nam 107,83 16:15:26 35 22
4 Dương Anh Khôi Nam 73,72 12:09:15 22 14
5 Huy Hoang Nam 60,76 06:04:57 9 8
6 Lê Thị Ánh Hồng Nữ 39,25 05:56:56 10 5
7 dong tran Nam 12,74 01:25:37 4 3
8 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 8,53 01:22:02 3 3
9 Trịnh khắc đạt Nam 8,11 01:11:03 4 3
10 Nguyễn Đức Phong Nam 1,85 00:16:50 1 1
11 Vũ Trung Kiên Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Phùng đắc Toàn Nam 0,00 00:00:00 0 0
13 Suki Truyền Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nguyễn Tuấn Anh Nam 0,00 00:00:00 0 0
15 Phan văn sắc Nam 0,00 00:00:00 0 0