Hoạt động VCB Thanh Cong Challenge 2022

Vu Quynh Anh
28/06/2022 21:40
Night Run
everyone
3,7km
Distance
29:01
Time
07:44/km
Pace
223
Calories
Night Run
Evening Ride
everyone
12,7km
Distance
59:02
Time
12,9 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
le duc dung
28/06/2022 19:43
Night Run
everyone
7,3km
Distance
01:13:10
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
le duc dung
30/06/2022 19:52
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
27:16
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
01:12:46
Time
11:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
27:13
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
15:22
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
18:13
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,2km
Distance
13:46
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
07:46:22
Time
191:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
09:41
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
thu ngoc
27/06/2022 20:49
Evening Walk
everyone
6,1km
Distance
01:00:43
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
35:10
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
25:21
Time
08:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoa Do
30/06/2022 20:17
Night Walk
everyone
3,0km
Distance
38:12
Time
12:43/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Hoa Do
30/06/2022 21:19
Night Walk
everyone
3,2km
Distance
39:07
Time
12:15/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Chu giang
27/06/2022 17:23
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
43:35
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Chu giang
29/06/2022 17:02
Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
30:56
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
khanh dung
27/06/2022 06:10
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
11:37
Time
10:35/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
khanh dung
28/06/2022 06:13
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
24:35
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Morning Walk