VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06
1 Vương Minh Phúc 953,5 6.06:32:41 18,0 18,1 18,1 14,5 5,1 7,3 8,5 15,1
2 Hoàng Hữu Quân 812,9 5.15:13:11 3,0 7,5 8,1 4,3 6,5 6,4
3 Ngọc Thức Nguyễn 711,2 3.05:16:20 10,1 10,0 5,6 10,0 6,3 11,2 12,1
4 ĐỖ Thành Sơn 497,6 2.20:13:26 10,5 1,8 10,6
5 Sơn Hà Nguyễn 441,0 2.04:45:12 4,2 3,7 4,1 7,0 7,0 12,2 9,5 6,6
6 Nguyễn Trường Giang 332,0 1.16:14:45 5,7 19,8 11,4
7 Lê Đức Thành 329,9 1.00:00:41
8 Nguyễn Duy 315,7 17:48:15
9 Pham Quang Hiep 310,0 1.18:53:54 3,9 2,5 10,1 10,1
10 Hùng Vũ mạnh 296,2 1.17:33:59 7,1 6,9 6,1 7,2 5,8
11 Hien Luong Duc 285,0 1.18:54:29 6,4 6,3
12 Hường Tô 262,9 21:36:03 4,4
13 tung hoang xuan 223,8 1.00:33:49 4,6
14 Lê Duy Hùng 213,9 13:36:55 1,6
15 Thang Nguyen 204,9 1.03:22:38 8,1 6,8 6,3 6,3 7,2
16 Nguyen Vinh Tuong 203,7 1.09:42:00 5,9 4,3 4,3 5,7
17 Trần Công Tuấn 203,6 1.09:46:16 4,0 5,4 5,8 3,6
18 Vũ Văn Phú 202,8 1.08:38:10 1,4 6,0 6,1 2,0 4,4
19 vũ thành 198,3 16:13:01 6,7 10,1
20 Đậu Vạn Xuân 194,2 1.02:48:25 3,9 5,3
21 khanh ho 184,1 13:13:10 6,1 3,0 7,7
22 HOANG GIANG NAM 181,6 1.05:03:32 6,2 5,2 5,8 5,7 4,5
23 pham tam 180,9 16:21:06 6,3 2,3 1,8 7,0
24 TRAN DOAN LONG 173,9 21:32:07 1,3 2,5 2,4 2,9 2,1
25 Đinh Việt Dũng 173,5 23:08:54 3,6 6,2 5,6
26 Bùi Hà Tuyên 171,8 1.05:58:48 7,2 7,1 7,5 7,2
27 nguyen duy vi 166,2 19:38:29 2,6 3,5 4,7
28 thaominh2809 162,1 1.05:26:42 9,0 5,1
29 Thành Công Nguyễn 159,6 21:46:07 6,1 7,4
30 Trần Đình Long 158,1 21:17:25 6,1 10,1
31 Việt Anh Lê 152,2 16:45:58 5,0 1,2 6,7
32 Giap Levan 152,1 23:04:25 2,1 4,0 5,9 5,2
33 Phạm Quang Thành 146,0 17:05:33 1,1 3,1 3,2
34 Trần Việt Dũng 142,7 13:57:41 7,2
35 Tùng Phạm 140,4 16:45:05 6,0 6,0 2,0
36 Trần Công Tuyến 139,6 1.01:06:34 1,9 1,1 3,1 1,9 1,8
37 Trần Tuấn Minh 132,5 23:58:33 2,4 5,3 4,9
38 Vũ Trung Kiên 132,3 19:11:12 4,7 3,7 2,6
39 Nguyên Văn Thắng 131,9 22:12:35 6,0
40 Nguyễn Anh Tú 131,4 18:45:36 8,0 5,1
41 Tuyen Pham 131,2 21:45:44 7,1 9,7 4,7 8,0
42 Huy Vo 128,5 21:49:40 6,0 5,7
43 Lê Thị Vân 128,1 15:26:00 1,3
44 Hoàng Đức Duy 124,0 21:09:03 4,0 4,3 4,8 4,5
45 Tran Anh Tuan 123,0 22:44:28 2,6 3,1 2,2 2,3 2,1 2,4
46 Trong Bui Huy 120,8 17:33:03 6,3 10,6 5,3
47 Mai Đức Thắng 118,9 21:30:53 3,1 3,1 3,2 3,1
48 Tùng Giang Nguyễn 118,6 16:02:04 1,9
49 Nguyễn Hoàng Anh 114,8 18:33:42 6,5 2,9 2,8
50 Nguyen Tung 112,1 19:08:14 5,0 5,3 5,0 2,7