VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06
1 Vương Minh Phúc 953,5 6.06:32:41
2 Hoàng Hữu Quân 812,9 5.15:13:11
3 Ngọc Thức Nguyễn 711,2 3.05:16:20
4 ĐỖ Thành Sơn 497,6 2.20:13:26
5 Sơn Hà Nguyễn 441,0 2.04:45:12
6 Nguyễn Trường Giang 332,0 1.16:14:45
7 Lê Đức Thành 329,9 1.00:00:41
8 Nguyễn Duy 315,7 17:48:15
9 Pham Quang Hiep 310,0 1.18:53:54
10 Hùng Vũ mạnh 296,2 1.17:33:59
11 Hien Luong Duc 285,0 1.18:54:29
12 Hường Tô 262,9 21:36:03
13 tung hoang xuan 223,8 1.00:33:49
14 Lê Duy Hùng 213,9 13:36:55
15 Thang Nguyen 204,9 1.03:22:38
16 Nguyen Vinh Tuong 203,7 1.09:42:00
17 Trần Công Tuấn 203,6 1.09:46:16
18 Vũ Văn Phú 202,8 1.08:38:10
19 vũ thành 198,3 16:13:01
20 Đậu Vạn Xuân 194,2 1.02:48:25
21 khanh ho 184,1 13:13:10
22 HOANG GIANG NAM 181,6 1.05:03:32
23 pham tam 180,9 16:21:06
24 TRAN DOAN LONG 173,9 21:32:07
25 Đinh Việt Dũng 173,5 23:08:54
26 Bùi Hà Tuyên 171,8 1.05:58:48
27 nguyen duy vi 166,2 19:38:29
28 thaominh2809 162,1 1.05:26:42
29 Thành Công Nguyễn 159,6 21:46:07
30 Trần Đình Long 158,1 21:17:25
31 Việt Anh Lê 152,2 16:45:58
32 Giap Levan 152,1 23:04:25
33 Phạm Quang Thành 146,0 17:05:33
34 Trần Việt Dũng 142,7 13:57:41
35 Tùng Phạm 140,4 16:45:05
36 Trần Công Tuyến 139,6 1.01:06:34
37 Trần Tuấn Minh 132,5 23:58:33
38 Vũ Trung Kiên 132,3 19:11:12
39 Nguyên Văn Thắng 131,9 22:12:35
40 Nguyễn Anh Tú 131,4 18:45:36
41 Tuyen Pham 131,2 21:45:44
42 Huy Vo 128,5 21:49:40
43 Lê Thị Vân 128,1 15:26:00
44 Hoàng Đức Duy 124,0 21:09:03
45 Tran Anh Tuan 123,0 22:44:28
46 Trong Bui Huy 120,8 17:33:03
47 Mai Đức Thắng 118,9 21:30:53
48 Tùng Giang Nguyễn 118,6 16:02:04
49 Nguyễn Hoàng Anh 114,8 18:33:42
50 Nguyen Tung 112,1 19:08:14