VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06
1 Hang Tran 813,9 3.08:29:14 3,5 27,8
2 Hiền Nguyễn Thu 644,4 3.11:13:18 6,3 4,1 6,4 10,3 10,3 10,1 10,1
3 Tran Thom 570,5 4.07:34:39 4,9 9,5 10,4 10,4 5,7 5,5 6,3 11,9
4 Lương thị kim huyền 403,1 1.12:28:06
5 thuy pham 365,7 2.20:49:43 7,7 6,3 7,9 7,7 10,2
6 Thanh Huong Cu Thi 346,6 2.04:07:31 12,5 5,0 6,1
7 Thanh Thảo 344,6 1.06:52:52
8 quyen nguyen 325,6 2.01:27:10 1,1 3,6 6,1 3,2 6,8 2,6 1,8
9 Nguyễn Thu Phương 313,9 2.01:54:44 3,1 4,3 4,3 4,0 2,4 3,7 2,9
10 Nguyễn Thu Hà 297,4 20:32:40
11 Huyền Nguyễn Thanh 284,8 1.01:13:40 1,1 1,0
12 Huong Do Thi Lan 284,4 1.13:34:24 2,6 2,6 1,1 4,0 1,6 1,4
13 Nhung Nguyen 283,2 1.18:42:34 5,2 6,8 5,5 5,2 5,9
14 Thuy Vuong 244,7 1.13:03:16 6,6
15 Lâm Oanh Phạm Mai 196,0 20:38:52 4,2 1,0 2,0 8,3
16 Truong Thi Thu Hoai 191,7 1.11:11:28 6,1 5,2
17 Nguyen Thu Hien 175,0 1.12:00:50 9,2 2,6 8,9
18 Ly Phạm Thị 169,0 1.10:49:00 4,6 5,1 4,0
19 Le Kim Oanh 166,3 1.03:51:47 4,6 4,3 4,4
20 Hoàng Thu Diệp 164,6 1.06:37:43 3,1 4,0 3,2 3,3 3,6
21 Vũ Thị Hà 164,1 18:13:55
22 Nguyễn Hồng Nhung 163,2 1.05:42:18 4,4 3,1 7,0 4,3
23 ha tran 158,1 1.07:10:30 3,9 3,3 1,9
24 Bui Thuy Quynh 156,4 1.07:44:44 2,8 5,5 5,5
25 Dinh Hong Hanh 154,6 21:58:52 3,7 3,0 1,5 6,1
26 NGUYEN THI TUYET PHUONG 153,3 22:58:15 12,3
27 Yen Dang thi hai 152,8 1.06:41:39 6,1 3,7 6,1 5,1
28 Huyền Thu 152,7 1.00:35:53 3,5 3,5 4,3
29 Ha Pham Thi Thuy 151,6 23:56:58 2,2 3,5 3,3 2,9 3,1 3,3
30 Vũ Hà My 150,9 16:41:06 8,3 1,0
31 khanh dung 150,6 20:29:00 2,3 4,2 1,1 1,9 1,5 1,7
32 Anh Nguyen 149,1 1.02:59:20 2,0 4,1 4,2 1,5 2,9
33 Nguyễn Thu Giang 147,8 20:06:44 3,9 2,8 10,3
34 Nguyễn Thị Chinh 147,0 21:27:57 2,4 3,9 3,6
35 Đặng Mỹ Linh 145,0 15:43:49 5,8 2,1 6,3
36 Nguyễn Thị Minh Thu 142,7 1.04:11:04 4,9 4,1 3,1
37 Nguyễn Thị Mỹ Trang 142,1 21:41:15 4,9 3,3
38 Tu Dinh Thanh 141,2 23:56:02 2,6 2,3 2,0 4,3 2,2 4,2
39 Lương Thị Giang 137,8 19:46:19 6,9 10,4
40 Hoa Bui 137,3 20:01:22 3,7 2,7 2,0 6,5 5,6
41 Phạm Thanh Hoà 133,2 19:48:58 1,7 4,2 2,6 1,0 3,5 2,6 2,7
42 anhdao dao 133,2 19:34:51 1,7
43 Chu giang 132,2 20:11:46 3,9 5,5 4,0
44 Bùi Thị Tú 131,6 1.00:45:17 4,4 3,0 3,2 4,0
45 Nguyet Minh 130,0 17:16:45 6,7 1,0 6,7
46 Hoa Do 128,6 23:00:06 6,2
47 Luong Le 127,8 20:57:17 6,3 5,8
48 thu ngoc 126,8 19:24:11 6,2
49 Nga Rain 124,8 20:09:16 1,8 4,8 2,1 1,2
50 Trang Nguyenthu 124,4 12:57:33 5,7