|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 10/06/2020 00:00 - 31/10/2020 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 10/06/2020 00:00 - 31/10/2020 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 31/10/2020 23:55

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Thành viên tham gia sau thời gian ghi nhận kết quả: Kết quả sẽ được tính từ thời điểm tham gia challenge thành công

 

Các điều kiện hoàn thành:

  1. Quãng đường tối thiểu/ workout: 1Km
  2.  Pace tối thiểu, tối đa: 4:00/km <Pace< 14:00/km
  3. Thời gian đồng bộ: Tối đa 48h sau khi hoàn thành Work Out
  4. Cuộc chạy cho phép: Run Outdoor, Walk Outdoor
  5.  Quãng đường đạt tiêu chuẩn theo từng giai đoạn:

 

Giai đoạn 1: Từ 10/6 - 30/6: Hoàn thành cự ly 40 km.

Giai đoạn 2: Từ 01/7 - 31/7: Hoàn thành cự ly 60 km.

Giai đoạn 3: Từ ngày 01/8 - 31/8: Hoàn thành cự ly > 100km đối với nam và 80km đối với nữ.

Giai đoạn 4: Từ ngày 01/9 - 30/9: Hoàn thành cự ly > 120km đối với Nam và >100km đối với nữ.

Giai đoạn 5: Từ ngày 01/10 - 31/10 - Hoàn thành cự ly > 150km đối với Nam và >120km đối với nữ.

 

Thời gian đăng ký: Từ 10/6 tới 31/10

Giải thưởng cuối tháng (chỉ dành cho CBNV Viettel Hà Nội)

- TOP 5 Nam

- TOP 5 Nữ

 

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 14:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 04:00 Min/Km 14:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành

Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Giai đoạn 1 10/06/2020 00:00 30/06/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/07/2020 10:00 Tổng quãng đường >= 40.0 (kilometers)
Giai đoạn 2 01/07/2020 00:00 31/07/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/08/2020 10:00 Tổng quãng đường >= 60.0 (kilometers)
Giai đoạn 3 01/08/2020 00:00 31/08/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/09/2020 11:00
Giai đoạn 4 01/09/2020 00:00 30/09/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/10/2020 10:00
Giai đoạn 5 01/10/2020 00:00 31/10/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/11/2020 10:00