|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

16,1km Distance
02:14:18 Time
08:20/km Pace
1318 Calories
Morning Run
7,0km Distance
42:36 Time
06:03/km Pace
591 Calories
Morning Run
12,6km Distance
01:34:32 Time
07:31/km Pace
1022 Calories
Night Run
2,1km Distance
21:08 Time
09:59/km Pace
177 Calories
Morning Run
2,1km Distance
22:47 Time
10:43/km Pace
175 Calories
Afternoon Run
7,8km Distance
45:55 Time
05:52/km Pace
653 Calories
Morning Run
9,0km Distance
53:25 Time
05:55/km Pace
733 Calories
Night Run
2,4km Distance
21:38 Time
08:57/km Pace
199 Calories
Lunch Run
3,2km Distance
28:42 Time
09:02/km Pace
258 Calories
Afternoon Run
11,5km Distance
01:10:52 Time
06:08/km Pace
939 Calories
Morning Run
2,2km Distance
15:26 Time
07:05/km Pace
177 Calories
Morning Run
2,2km Distance
20:43 Time
09:23/km Pace
179 Calories
Lunch Walk
7,7km Distance
46:32 Time
06:01/km Pace
656 Calories
Evening Run
3,5km Distance
37:49 Time
10:46/km Pace
285 Calories
Đường về nhà ôi sao xa quá 😢
8,3km Distance
47:26 Time
05:42/km Pace
675 Calories
Morning Run
1,7km Distance
10:24 Time
06:04/km Pace
139 Calories
Morning Run
3,1km Distance
24:54 Time
08:05/km Pace
251 Calories
Evening Run
7,6km Distance
45:41 Time
06:00/km Pace
628 Calories
Đệp
2,9km Distance
29:09 Time
10:06/km Pace
235 Calories
Afternoon Run
1,9km Distance
18:00 Time
09:19/km Pace
157 Calories
Lunch Run