|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 2678,49 14.08:46:53 360 138
2 Nam 580,07 3.05:32:49 109 88
3 Nữ 541,15 4.02:31:16 143 114
4 Nữ 488,46 3.02:03:34 103 95
5 Nữ 437,00 2.16:15:27 115 100
6 Nữ 280,40 1.18:04:54 54 51
7 Nữ 17,26 02:39:47 6 3