|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1071,85 5.20:43:44 156 89
2 Nam 802,50 4.11:35:38 184 100
3 Nam 687,81 3.17:16:26 119 72
4 Nam 516,70 2.17:57:36 76 71
5 Nam 479,71 2.11:07:22 55 54
6 Nam 457,61 3.04:04:08 105 70
7 Nữ 345,25 2.17:58:11 82 63
8 Nữ 189,78 1.13:58:45 36 18
9 Nam 157,64 17:45:03 23 9
10 Nam 83,78 14:22:58 24 22
11 Nam 79,75 10:06:41 9 9
12 Nữ 30,66 05:04:33 14 7
13 Nam 26,59 03:51:29 8 8