|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1394,93 7.18:54:21 193 104
2 Nam 1030,62 5.01:05:27 124 106
3 Nam 870,03 4.03:12:49 114 87
4 Nam 591,75 3.20:14:48 116 104
5 Nam 501,36 2.11:22:49 104 94
6 Nữ 455,14 2.14:06:20 104 77
7 Nữ 402,18 2.20:51:26 116 78
8 Nam 278,75 1.08:12:04 32 32
9 Nam 235,85 1.07:00:36 21 17
10 Nữ 183,41 1.00:33:00 60 41
11 Nam 169,89 21:12:44 21 17
12 Nam 122,58 16:30:29 19 19
13 Nam 78,22 11:39:27 14 14
14 Nam 72,61 13:51:53 22 17
15 Nữ 33,12 04:05:54 9 9