|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 120,70 19:59:48 30 28
2 Nam 112,90 15:32:00 24 24
3 Nam 97,69 17:16:46 22 21
4 Nữ 73,15 12:33:24 18 18
5 Nam 49,67 07:30:20 12 8
6 Nam 21,76 03:31:10 7 6
7 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
9 Nữ 0,00 00:00:00 0 0