|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 1628,72 8.18:17:24 239 119
2 Nam 966,00 5.17:47:56 117 76
3 Nam 537,06 3.09:31:07 78 77
4 Nam 503,00 2.17:23:26 65 57
5 Nữ 67,34 08:16:39 10 7
6 Nữ 41,02 04:57:32 6 6
7 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
8 Nam 0,00 00:00:00 0 0