|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 407,20 2.20:59:34 112 95
2 Nữ 205,79 1.08:45:09 69 29
3 Nữ 165,43 1.05:23:19 39 37
4 Nữ 75,71 11:50:59 26 26
5 Nữ 18,51 02:16:54 8 8
6 Nữ 14,46 02:06:57 9 7
7 Nam 10,16 01:46:53 1 1
8 Nữ 3,85 00:38:10 2 2
9 Nữ 2,80 00:19:24 2 2
10 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0