|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 752,47 4.05:06:01 174 107
2 Nữ 606,19 5.03:31:29 112 108
3 Nữ 443,94 3.05:32:29 86 66
4 Nữ 415,76 2.03:17:01 189 102
5 Nữ 236,79 1.09:48:08 58 41