|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 1167,04 6.18:23:06 184 122
2 Nữ 1092,04 6.03:37:16 138 104
3 Nữ 739,63 4.21:36:41 123 79
4 Nam 699,28 3.05:10:01 77 64
5 Nữ 437,19 2.11:50:54 161 90
6 Nam 412,35 2.00:56:48 71 69
7 Nam 285,74 1.10:37:42 99 68
8 Nam 44,79 08:22:52 11 11
9 Nam 25,09 03:54:52 5 5
10 Nữ 15,20 02:44:30 5 5
11 Nam 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nam 0,00 00:00:00 0 0