|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 560,40 3.00:04:06 93 73
2 Nữ 53,00 08:42:45 17 13
3 Nam 21,56 03:51:57 6 6