|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 764,44 5.02:20:54 90 73
2 Nữ 257,82 1.21:29:01 76 55
3 Nữ 226,37 1.05:20:09 83 63
4 Nữ 59,19 11:07:37 27 26
5 Nam 38,37 06:33:23 11 10