|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
Nhóm
18
Thành viên
247
Quãng đường (km)
78865.3
Thời gian
461.03:35:46
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 677,82 4.11:25:42 90 72
2 Nam 523,89 3.06:53:56 90 70
3 Nam 300,05 1.14:13:55 38 33
4 Nữ 131,05 1.01:30:12 29 28
5 Nam 128,93 23:49:31 28 25
6 Nam 100,93 13:35:29 33 28
7 Nam 2,56 00:28:59 1 1
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0