|

VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10
1
Tạ Lê Trung
Hoàn thành
Nam 175,11 20:23:58 10,02 13,15 32,83 11,27 9,01 15,44 13,90 10,04 15,34 5,47 10,02 13,67 9,78 5,19
2
khắc dũng nguyễn
86.69% (130,0/150,0 km)
Nam 130,03 15:21:25 5,01 21,04 2,73 14,04 23,34 13,61 18,10 8,34 15,01 1,07 7,76
3
Hieu Duy
82.38% (123,6/150,0 km)
Nam 123,57 19:24:16 7,00 11,08 8,05 7,00 1,88 10,41 8,58 8,13 3,25 7,32 9,37 8,80 6,36 5,24 10,56 10,51
4
Phụ Mạnh Nguyễn
81.68% (122,5/150,0 km)
Nam 122,52 16:28:59 3,37 13,69 14,93 3,10 9,60 8,18 14,38 17,43 3,45 2,92 3,70 3,49 2,72 13,93 7,64
5
Duong Ngoc Tung
77.33% (116,0/150,0 km)
Nam 116,00 12:12:00 25,69 12,60 9,20 9,05 12,44 9,43 11,43 26,16
6
Thanh Dang
74.48% (111,7/150,0 km)
Nam 111,73 17:57:28 5,08 5,07 6,54 10,33 6,02 5,11 5,03 4,50 8,19 8,54 4,52 5,07 5,01 1,53 4,18 11,88 5,09 5,03 5,02
7
Hồng Long Trương
69.27% (103,9/150,0 km)
Nam 103,91 14:10:14 8,13 8,46 9,36 14,09 8,08 7,80 12,55 7,36 5,71 5,30 8,75 5,63 2,69
8
Nguyễn Thị Hồng Nam
79.25% (95,1/120,0 km)
Nữ 95,10 11:42:41 7,22 8,41 5,12 17,76 6,40 1,13 1,64 6,15 3,35 1,21 5,95 3,24 6,68 3,94 4,65 3,19 4,63 4,44
9
Hoàng phương thanh
67.68% (81,2/120,0 km)
Nữ 81,22 13:27:26 8,32 7,88 4,08 3,94 8,00 2,54 8,79 4,22 8,09 4,60 6,18 4,20 4,05 6,33
10
Bùi Thảo
66.84% (80,2/120,0 km)
Nữ 80,21 14:49:35 4,95 6,06 10,05 4,65 5,10 6,03 6,72 5,55 4,67 5,54 5,64 9,21 6,05
11
Thúy Đặng
62.93% (75,5/120,0 km)
Nữ 75,51 11:59:39 8,97 10,45 4,02 3,39 5,01 4,77 11,54 7,02 3,07 5,06 3,03 5,16 4,03
12
Chie Hanh
59.68% (71,6/120,0 km)
Nữ 71,62 11:07:46 5,53 5,49 7,62 5,81 2,66 2,78 6,40 5,49 5,31 8,59 8,23 7,71
13
Trần Dung
48.76% (58,5/120,0 km)
Nữ 58,51 08:54:24 5,38 5,02 4,06 9,27 2,36 8,10 11,08 5,22 8,01
14
Hoàng Quỳnh Diệp
31.99% (38,4/120,0 km)
Nữ 38,39 06:57:45 3,21 3,23 2,73 2,55 5,00 5,53 5,95 10,19
15
Nguyễn Diệu Thúy
5.35% (6,4/120,0 km)
Nữ 6,42 01:05:09 3,06 3,36
16
Tran Thi Thanh Thuy
2.63% (3,2/120,0 km)
Nữ 3,16 00:31:10 3,16
17
Nguyen Thi Anh Nguyet
0% (0,0/120,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Leah Hoàng
0% (0,0/120,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
19
Han Thi Trang
0% (0,0/120,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
20
Tham Phan thi tham
0% (0,0/120,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
21
Phạm Văn Bình
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Quan Le
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
23
Nguyen Minh Tới
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
24
Phan Hue
0% (0,0/120,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
25
Hùng Cường Lê
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
26
Binh Le
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
27
Nguyễn Thanh Binh
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
28
Bình Lê Thanh
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
29
Bình Hoàng Thanh
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
30
Thắng Dương
0% (0,0/150,0 km)
Nam 0,00 00:00:00