Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 01/04/2021 00:00 - 30/06/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 01/04/2021 00:00 - 30/06/2021 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

1.            Nội dung

 

Mỗi CBNV phải hoàn thành tối thiểu 50km đi bộ/chạy lũy kế trong mỗi giai đoạn, mỗi hoạt động đi bộ/chạy có tối thiểu quãng đường là 1km, pace (tốc độ) từ 4:00 – 14:00 (tương đương từ 4~14 phút/km).

2.            Đối tượng tham gia:

-            CBNV Trung tâm Thể thao Viettel là SQ, QNCN, CNVQP, HĐLĐ.

3.            Hình thức:

-            Chạy/đi bộ online. Đây là giải chạy mở, CBNV có thể chạy ở bất cứ đâu, vào thời gian nào. Chỉ cần bạn có thiết bị (đồng hồ/điện thoại) cài đặt ứng dụng chạy bộ kết nối với hệ thống Challenge của Ban tổ chức.

-            Thời gian 01 ngày được ghi nhận từ 00h00 đến 24h00.

-            Mỗi hoạt động có tối thiểu quãng đường  > 1km. Pace ghi nhận từ >=4:00/km đến <=14:00/km.

-            Chỉ ghi nhận các Activity ngoài trời có bản đồ GPS, không ghi nhận các hoạt động chạy máy.

-         Thời gian hoạt động và pace được tính theo Elapsed time (Không tính Moving time để tránh VĐV gian lận, dùng tính năng tạm dừng để chạy nhiều lần trong ngày).* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Khởi động 20/04/2021 00:00 30/04/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/05/2021 00:00 Tổng quãng đường >= 10.0 (kilometers)
Tăng tốc 01/05/2021 00:00 31/05/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/06/2021 00:00 Tổng quãng đường >= 40.0 (kilometers)
Về Đích 01/06/2021 00:00 30/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/07/2021 00:00 Tổng quãng đường >= 50.0 (kilometers)