|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

4,3km Distance
48:58 Time
11:29/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,0km Distance
35:37 Time
07:06/km Pace
293 Calories
Evening Run
12,2km Distance
01:21:56 Time
06:43/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
6,1km Distance
35:53 Time
05:52/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
0,0km Distance
00:03 Time
01:20/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,1km Distance
22:15 Time
07:13/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,8km Distance
01:09:13 Time
07:53/km Pace
616 Calories
Morning Run
11,1km Distance
01:27:31 Time
07:51/km Pace
0 Calories
Evening Walk
4,8km Distance
55:56 Time
11:36/km Pace
0 Calories
Evening Run
3,0km Distance
25:04 Time
08:21/km Pace
186 Calories
Afternoon Run
3,1km Distance
30:21 Time
09:40/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,0km Distance
29:17 Time
09:39/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,2km Distance
52:39 Time
16:27/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,2km Distance
52:23 Time
12:34/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,2km Distance
42:46 Time
08:16/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
2,2km Distance
18:48 Time
08:33/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,9km Distance
44:28 Time
09:05/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,3km Distance
28:31 Time
06:35/km Pace
0 Calories
Morning Run
7,6km Distance
58:40 Time
07:41/km Pace
535 Calories
Morning Run
9,3km Distance
01:11:13 Time
07:41/km Pace
514 Calories
Afternoon Run