|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 5 427,9 2.09:27:20
2 7 395,2 2.04:50:28
3 1 79,1 08:19:10
4 1 2,3 00:13:23
5 1 0,0 00:00:00