|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Phạm Chí Cao
Hoàn thành
Nam 148,13 17:30:05 12,18 11,14 14,18 21,18 10,04 13,19 6,04 8,14 11,17 12,14 11,12 7,77 5,29 4,55
2
Nguyễn Văn Phong
Hoàn thành
Nam 81,72 08:36:48 6,11 7,52 10,52 8,51 5,29 8,12 8,04 9,06 7,44 6,22 4,89
3
Bùi Huy Giang
Hoàn thành
Nam 56,67 09:02:51 4,16 3,91 3,50 3,66 3,61 3,63 4,35 5,73 4,10 2,44 3,22 3,70 5,17 5,51
4
NGUYEN TRUONG SON
Hoàn thành
Nam 42,05 07:57:00 4,26 4,82 7,09 3,53 6,13 6,10 3,90 6,22
5
Phạm Bá Tuân
Hoàn thành
Nam 41,42 05:18:23 3,08 9,49 4,32 3,16 3,28 3,27 7,38 2,08 1,87 3,50
6
Nguyễn Thị Phượng
46.01% (18,4/40,0 km)
Nữ 18,41 03:19:29 4,33 2,48 1,52 4,06 3,43 2,58
7
Nguyễn Thị Hiền
17.01% (6,8/40,0 km)
Nữ 6,80 01:05:52 3,14 2,14 1,53