|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Hai Nguyen
Hoàn thành
Nam 79,13 08:19:10 2,20 18,21 3,76 11,47 16,34 14,48 9,66 3,01