|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1 Nữ 179,10 23:40:50 18,47 5,74 17,15 16,02 18,23 3,43 10,07 16,75 15,79 14,49 14,29 17,57 11,11
2
Phạm Chí Cao
Hoàn thành
Nam 141,24 15:59:49 11,78 15,57 22,64 13,48 15,50 15,34 29,62 7,16 10,15
3
Nguyễn Văn Phong
Hoàn thành
Nam 129,47 13:37:19 7,44 11,61 10,21 13,63 5,96 8,19 13,42 15,35 13,71 6,51 14,34 9,10
4
Phạm Bá Tuân
Hoàn thành
Nam 94,66 12:34:59 5,22 8,06 5,82 9,13 9,19 3,36 10,66 12,93 7,04 9,71 7,55 5,99
5
NGUYEN TRUONG SON
Hoàn thành
Nam 86,17 15:13:13 8,85 8,32 6,18 8,56 5,77 6,54 13,72 4,92 7,78 4,09 5,00 6,47
6 Nữ 73,33 11:12:56 3,32 3,08 6,94 6,39 6,00 5,14 5,42 6,04 5,29 9,02 5,38 7,09 4,24
7
Nguyễn Thị Ngân
Hoàn thành
Nữ 61,28 09:16:06 5,10 3,57 6,34 7,91 10,75 10,17 8,87 8,56
8
Lê Quỳnh Hoa
94.79% (47,4/50,0 km)
Nữ 47,39 07:04:49 1,20 4,05 6,65 5,39 5,25 3,51 5,85 5,66 4,77 5,06
9
Nguyễn Ngọc Hà
75.45% (37,7/50,0 km)
Nam 37,72 06:26:15 18,44 8,55 3,20 7,55
10
Bùi Huy Giang
73.57% (36,8/50,0 km)
Nam 36,79 06:04:32 3,66 3,12 3,30 2,40 3,32 3,22 2,53 3,01 4,59 3,72 3,92
11
Đỗ Thị Thu Huyền
54.84% (27,4/50,0 km)
Nữ 27,42 03:55:22 3,49 3,81 3,61 4,27 3,87 2,74 2,04 3,58
12
Nguyễn Tuấn Dũng
54.62% (27,3/50,0 km)
Nam 27,31 03:33:28 8,03 7,54 6,51 5,23
13
Nguyễn Thị Hiền
50.73% (25,4/50,0 km)
Nữ 25,37 04:03:21 3,47 3,56 3,65 4,48 3,58 2,28 1,11 3,23
14
Nguyễn Thị Huyền
50.48% (25,2/50,0 km)
Nữ 25,24 04:49:02 2,91 5,01 1,08 4,10 4,40 5,09 2,65
15
Nguyen Duc Nam
28.26% (14,1/50,0 km)
Nam 14,13 01:42:18 9,48 4,65
16
Hai Nguyen
17.22% (8,6/50,0 km)
Nam 8,61 01:05:04 3,07 2,03 3,52
17
Hà Hữu Tám
17.03% (8,5/50,0 km)
Nam 8,52 01:17:58 2,96 3,35 2,21
18
Ngô Thành Sử
12.94% (6,5/50,0 km)
Nam 6,47 01:03:37 3,87 2,60
19
Nguyen Tien Thanh
6.67% (3,3/50,0 km)
Nam 3,34 00:22:35 3,34
20
Phạm Thị Thu Hà
4.88% (2,4/50,0 km)
Nữ 2,44 00:22:40 2,44
21
nguyenvan tinh
0% (0,0/50,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Nguyễn Thị Liên
0% (0,0/50,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
23
Ngô Tiến Dũng
0% (0,0/50,0 km)
Nam 0,00 00:00:00