|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Hà Hữu Tám
17.03% (8,5/50,0 km)
Nam 8,52 01:17:58 2,96 3,35 2,21