|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Nguyễn Tuấn Dũng
54.62% (27,3/50,0 km)
Nam 27,31 03:33:28 8,03 7,54 6,51 5,23
2
Nguyen Duc Nam
28.26% (14,1/50,0 km)
Nam 14,13 01:42:18 9,48 4,65
3
Phạm Thị Thu Hà
4.88% (2,4/50,0 km)
Nữ 2,44 00:22:40 2,44