|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Phạm Chí Cao
Hoàn thành
Nam 141,24 15:59:49 11,78 15,57 22,64 13,48 15,50 15,34 29,62 7,16 10,15
2
Nguyễn Văn Phong
Hoàn thành
Nam 122,02 12:54:06 11,61 10,21 13,63 5,96 8,19 13,42 15,35 13,71 6,51 14,34 9,10
3
Phạm Bá Tuân
Hoàn thành
Nam 89,44 11:56:53 8,06 5,82 9,13 9,19 3,36 10,66 12,93 7,04 9,71 7,55 5,99
4
NGUYEN TRUONG SON
Hoàn thành
Nam 86,17 15:13:13 8,85 8,32 6,18 8,56 5,77 6,54 13,72 4,92 7,78 4,09 5,00 6,47
5 Nữ 70,01 10:39:16 3,08 6,94 6,39 6,00 5,14 5,42 6,04 5,29 9,02 5,38 7,09 4,24
6
Nguyễn Ngọc Hà
75.45% (37,7/50,0 km)
Nam 37,72 06:26:15 18,44 8,55 3,20 7,55
7
Bùi Huy Giang
73.57% (36,8/50,0 km)
Nam 36,79 06:04:32 3,66 3,12 3,30 2,40 3,32 3,22 2,53 3,01 4,59 3,72 3,92
8
Nguyễn Thị Hiền
50.73% (25,4/50,0 km)
Nữ 25,37 04:03:21 3,47 3,56 3,65 4,48 3,58 2,28 1,11 3,23
9
Ngô Thành Sử
12.94% (6,5/50,0 km)
Nam 6,47 01:03:37 3,87 2,60