|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Hai Nguyen
17.22% (8,6/50,0 km)
Nam 8,61 01:05:04 3,07 2,03 3,52
2
Nguyễn Thị Liên
0% (0,0/50,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
3
nguyenvan tinh
0% (0,0/50,0 km)
Nam 0,00 00:00:00