|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

Thống kê
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 9 615,2 3.12:21:02
2 6 343,8 2.01:08:44
3 3 43,9 05:38:26
4 3 8,6 01:05:04
5 1 8,5 01:17:58
6 1 0,0 00:00:00