|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 10/10/2020 00:00 - 10/10/2020 15:45

Thời gian đăng ký tham gia: 07/10/2020 00:00 - 10/10/2020 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Các điều kiện hoàn thành:

  1. Quãng đường tối thiểu/ workout: 1Km
  2.  Pace tối thiểu, tối đa: 4:00/km <Pace< 14:00/km
  3. Thời gian đồng bộ: Tối đa 2h sau khi hoàn thành Work Out
  4. Cuộc chạy cho phép: Run Outdoor, Walk Outdoor
  5.  Quãng đường đạt: Hoàn thành cự ly >1km trong thời gian 1,5h (từ 06h30 - 08h00)

 Thời gian đăng ký: Từ 12h00 ngày 06/10/2020 đến 23h00 ngày 09/10/2020

Giải thưởng (chỉ dành cho CBNV các đơn vị trên địa bàn Viettel Vĩnh Phúc)

- TOP 5 Nam

- TOP 5 Nữ

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 14:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành

Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Chạy sáng 10/10/2020 10/10/2020 07:00 10/10/2020 08:30 Tổng số km (Cao -> Thấp) 09/10/2020 10:00