|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

0,1km Distance
01:07 Time
09:10/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
39,0km Distance
01:09:46 Time
01:47/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,1km Distance
11:22 Time
09:54/km Pace
0 Calories
Lunch Run
6,2km Distance
15:21 Time
02:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,5km Distance
00:03 Time
00:05/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,8km Distance
31:26 Time
03:13/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,9km Distance
01:32:40 Time
05:48/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,1km Distance
51:13 Time
05:38/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,3km Distance
45:28 Time
04:51/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,8km Distance
53:10 Time
09:05/km Pace
0 Calories
Chạy đua kn 20 năm
3,6km Distance
33:41 Time
09:24/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,0km Distance
19:59 Time
04:01/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,1km Distance
01:23:31 Time
10:17/km Pace
0 Calories
Morning Run
13,1km Distance
01:26:00 Time
06:34/km Pace
1006 Calories
Morning Run
6,2km Distance
51:00 Time
08:10/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,5km Distance
01:31:09 Time
08:42/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,0km Distance
01:14:10 Time
09:15/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,3km Distance
01:19:39 Time
07:45/km Pace
0 Calories
Morning Run
12,6km Distance
01:21:49 Time
06:29/km Pace
0 Calories
Run
10,7km Distance
01:23:30 Time
07:47/km Pace
0 Calories
Morning Run