|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Thống kê
Nhóm
7
Thành viên
68
Quãng đường (km)
268.6
Thời gian
1.11:01:41
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 36 164,6 23:20:31
2 14 51,1 06:39:53
3 8 37,9 03:33:18
4 5 10,8 00:48:49
5 1 4,1 00:39:10
6 1 0,0 00:00:00
7 3 0,0 00:00:00