|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Thống kê
Nhóm
7
Thành viên
68
Quãng đường (km)
268.6
Thời gian
1.11:01:41
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 13,09 01:26:00 1 1
2 Nam 10,72 01:23:30 1 1
3 Nam 10,46 01:31:09 1 1
4 Nam 4,95 00:36:14 1 1
5 Nam 4,14 00:29:31 1 1
6 Nữ 4,07 00:42:03 1 1
7 Nữ 3,69 00:31:26 1 1
8 Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
11 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
12 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
13 Nam 0,00 00:00:00 0 0
14 Nữ 0,00 00:00:00 0 0