|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Thống kê
Nhóm
7
Thành viên
68
Quãng đường (km)
268.6
Thời gian
1.11:01:41
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 5,82 00:28:50 1 1
2 Nữ 4,96 00:19:59 1 1
3 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
4 Nam 0,00 00:00:00 0 0
5 Nam 0,00 00:00:00 0 0