|

Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Thống kê
Nhóm
7
Thành viên
68
Quãng đường (km)
268.6
Thời gian
1.11:01:41
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 12,06 01:17:26 1 1
2 Nam 11,03 00:54:06 1 1
3 Nam 9,09 00:51:13 1 1
4 Nam 5,75 00:30:33 1 1
5 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
6 Nam 0,00 00:00:00 0 0
7 Nam 0,00 00:00:00 0 0
8 Nữ 0,00 00:00:00 0 0