|

VNLIFE DIGIRACE 2020

81,0km Distance
11:01:43 Time
08:09/km Pace
0 Calories
Chặng 26 ( Chặng cuối) : Tăng tốc và về đích
8,3km Distance
01:40:31 Time
12:09/km Pace
0 Calories
Chặng 25: Thư giãn để chuẩn bị tăng tốc
10,8km Distance
02:06:06 Time
11:40/km Pace
0 Calories
Chặng 23: Dậy sớm sẽ có ích cho bạn
50,2km Distance
08:04:34 Time
09:39/km Pace
0 Calories
Chặng 22: Tinh thần mạnh mẽ
40,4km Distance
05:29:56 Time
08:09/km Pace
0 Calories
Chặng 21: Sự nhiệt huyết giúp bạn gặt hái thành công
12,3km Distance
02:25:37 Time
11:50/km Pace
0 Calories
Chặng 20: Biến giấc mơ thành hiện thực
8,4km Distance
01:30:05 Time
10:43/km Pace
0 Calories
Chặng 19: Không gì là không thể, chạy xuyên màn đêm
15,0km Distance
02:34:07 Time
10:16/km Pace
0 Calories
Chặng 18: Lấy gia đình làm động lực
8,2km Distance
01:14:57 Time
09:07/km Pace
0 Calories
Chặng 17: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng
8,4km Distance
01:17:35 Time
09:13/km Pace
0 Calories
Chặng 16: Vươn lên
9,8km Distance
01:33:15 Time
09:29/km Pace
0 Calories
Chặng 15: Sức bền
10,9km Distance
01:52:05 Time
10:15/km Pace
0 Calories
Chặng 14: Năng khiếu thể thao
10,1km Distance
01:42:21 Time
10:06/km Pace
0 Calories
Chặng 13: Chịu khó
3,4km Distance
37:32 Time
11:08/km Pace
0 Calories
Chặng 11: Thư giãn
11,5km Distance
01:52:32 Time
09:47/km Pace
0 Calories
Chặng 10: Niềm tin chiến thắng
18,7km Distance
02:47:54 Time
08:57/km Pace
0 Calories
Chặng 9 : Sức khoẻ
7,8km Distance
01:10:35 Time
09:00/km Pace
0 Calories
Chặng 8: Sức bền buổi trưa nắng nóng
15,6km Distance
02:05:37 Time
08:04/km Pace
0 Calories
Chặng 7: Nỗ lưc