VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 04/05/2021 00:00 - 26/08/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 04/05/2021 00:00 - 26/08/2021 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 05:00 Min/Km 13:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
WALK 10:00 Min/Km 17:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tháng 5 04/05/2021 00:00 31/05/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/06/2021 01:00
Tháng 6 01/06/2021 00:00 30/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/07/2021 01:00
Tháng 7 01/07/2021 00:00 31/07/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/08/2021 01:00
Tháng 8 01/08/2021 00:00 26/08/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 27/08/2021 01:00
Tháng 6 - Tuần 2 07/06/2021 00:00 13/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 14/06/2021 01:00
Tháng 6 - Tuần 3 14/06/2021 00:00 20/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 21/06/2021 01:00
Tháng 6 - Tuần 4 21/06/2021 00:00 30/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/07/2021 01:00