Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Quanghuy Ta
30/07/2021 17:58
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
04:01
Time
04:39/km
Pace
74
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Quanghuy Ta
29/07/2021 18:11
Ối zôi ôi ...cái GPS :)) chạy tận 35p :))
everyone
0,5km
Distance
02:32
Time
04:52/km
Pace
44
Calories
Ối zôi ôi ...cái GPS :)) chạy tận 35p :))
Pace tối thiểu không hợp lệ
Quanghuy Ta
28/07/2021 17:28
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
29:11
Time
06:39/km
Pace
378
Calories
Afternoon Run
Quanghuy Ta
27/07/2021 17:58
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
26:40
Time
07:44/km
Pace
293
Calories
Afternoon Run
Quanghuy Ta
27/07/2021 17:56
Ảo quá :))
everyone
1,9km
Distance
37:49
Time
20:22/km
Pace
157
Calories
Ảo quá :))
Pace tối đa không hợp lệ
Quanghuy Ta
26/07/2021 17:30
Afternoon Run- em yêu ảo lòi :))
everyone
6,1km
Distance
36:49
Time
06:05/km
Pace
524
Calories
Afternoon Run- em yêu ảo lòi :))
Quanghuy Ta
25/07/2021 17:20
Chạy 6km đo 2.7km :))
everyone
2,7km
Distance
18:27
Time
06:46/km
Pace
231
Calories
Chạy 6km đo 2.7km :))
Quanghuy Ta
24/07/2021 06:01
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
49:53
Time
06:41/km
Pace
634
Calories
Morning Run
Quanghuy Ta
21/07/2021 18:01
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
50:37
Time
05:50/km
Pace
736
Calories
Evening Run
Quanghuy Ta
19/07/2021 18:35
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
30:51
Time
05:33/km
Pace
471
Calories
Evening Run
Quanghuy Ta
18/07/2021 16:46
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:15:54
Time
05:45/km
Pace
1119
Calories
Afternoon Run
Quanghuy Ta
17/07/2021 17:41
Sợ thời tiết này thật :(
everyone
11,1km
Distance
01:10:19
Time
06:20/km
Pace
944
Calories
Sợ thời tiết này thật :(
Quanghuy Ta
15/07/2021 18:02
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
01:01:02
Time
05:54/km
Pace
880
Calories
Evening Run
Quanghuy Ta
14/07/2021 05:39
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:17:33
Time
05:57/km
Pace
1104
Calories
Morning Run
Quanghuy Ta
11/07/2021 18:03
Chiều chủ nhật
everyone
11,1km
Distance
01:06:14
Time
05:57/km
Pace
944
Calories
Chiều chủ nhật
Quanghuy Ta
10/07/2021 19:26
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
49:19
Time
05:51/km
Pace
720
Calories
Evening Run
Quanghuy Ta
09/07/2021 17:58
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:36
Time
05:57/km
Pace
864
Calories
Afternoon Run
Quanghuy Ta
07/07/2021 05:04
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:52
Time
06:04/km
Pace
599
Calories
Morning Run
Quanghuy Ta
05/07/2021 18:34
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
54:16
Time
05:19/km
Pace
872
Calories
Evening Run
Quanghuy Ta
04/07/2021 17:40
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
41:39
Time
05:28/km
Pace
645
Calories
Afternoon Run