|

VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

5,6km Distance
01:01:36 Time
11:00/km Pace
392 Calories
Afternoon Walk
5,7km Distance
01:06:00 Time
11:37/km Pace
398 Calories
Afternoon Walk
3,1km Distance
36:06 Time
11:44/km Pace
215 Calories
Evening Walk
5,2km Distance
01:00:26 Time
11:30/km Pace
368 Calories
Evening Walk
0,4km Distance
04:15 Time
12:05/km Pace
25 Calories
Afternoon Walk
2,5km Distance
29:44 Time
11:47/km Pace
177 Calories
Morning Walk
5,8km Distance
01:08:25 Time
11:46/km Pace
407 Calories
🤨
1,9km Distance
22:29 Time
12:05/km Pace
130 Calories
Ko đc cho đầy 2km
3,0km Distance
36:21 Time
11:58/km Pace
213 Calories
Afternoon Walk
3,0km Distance
35:04 Time
11:37/km Pace
211 Calories
Tính ko đi
5,5km Distance
01:00:28 Time
11:04/km Pace
382 Calories
Mát rồi ko có nóng nựa bây ơi
5,6km Distance
01:06:42 Time
11:49/km Pace
395 Calories
Nóng quá
5,1km Distance
57:13 Time
11:19/km Pace
354 Calories
Sáng sớm tinh mơ
4,9km Distance
38:58 Time
07:52/km Pace
352 Calories
Cố gắng
0,0km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Evening Walk
5,8km Distance
01:02:15 Time
10:41/km Pace
408 Calories
Cố gắng tối 5km chỉ tiêu nâng lên 1 ngày 10km
5,7km Distance
01:07:20 Time
11:48/km Pace
399 Calories
Tối mát mẻ
2,3km Distance
26:27 Time
11:37/km Pace
159 Calories
Vì Sen mà bỏ chạy
5,4km Distance
01:02:56 Time
11:42/km Pace
377 Calories
Mệt
4,4km Distance
49:46 Time
11:13/km Pace
311 Calories
Kinh khủng giữa trưa nắng lun bây ạ