|

VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

9,0km Distance
01:15:27 Time
08:22/km Pace
599 Calories
Không đạt được target roài , chán, già roài, có nên bỏ cuộc
1,7km Distance
20:31 Time
11:45/km Pace
116 Calories
Afternoon Walk
9,2km Distance
01:06:03 Time
07:09/km Pace
614 Calories
Morning Run
5,8km Distance
41:22 Time
07:10/km Pace
383 Calories
Morning Run
8,2km Distance
01:04:49 Time
07:54/km Pace
544 Calories
Một ngày ăn không ngồi rồi nên phải giã
7,1km Distance
01:04:47 Time
09:08/km Pace
471 Calories
Morning Run - Đối thủ nặng ký
5,5km Distance
48:00 Time
08:44/km Pace
365 Calories
Tứ tử trình làng
4,2km Distance
40:27 Time
09:32/km Pace
282 Calories
Morning Run
4,8km Distance
42:54 Time
08:55/km Pace
320 Calories
Morning Run Đã đời
5,0km Distance
44:10 Time
08:53/km Pace
330 Calories
Morning Run
5,3km Distance
50:14 Time
09:28/km Pace
352 Calories
Morning Run
10,2km Distance
02:09:30 Time
12:38/km Pace
680 Calories
Morning Walk
3,6km Distance
34:58 Time
09:47/km Pace
239 Calories
Morning Run
4,7km Distance
57:17 Time
12:07/km Pace
313 Calories
Đi vi hành xem tình hình dư nào
3,7km Distance
34:57 Time
09:33/km Pace
243 Calories
Có rơ móc bàm càng cái chậm ngay tốc độ
3,3km Distance
29:16 Time
08:58/km Pace
217 Calories
Afternoon Walk
5,8km Distance
55:14 Time
09:26/km Pace
389 Calories
Dậy sớm, chạy bộ, đi bầu cử, chuẩn công dân gươg mẫu
4,5km Distance
40:32 Time
09:06/km Pace
296 Calories
Bóng dáng thiên thần