Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa 😆😆😆
everyone
19,3km
Distance
01:59:24
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa 😆😆😆
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
43:24
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
0,6km
Distance
07:50
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
48:16
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
0,6km
Distance
08:01
Time
12:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
58:33
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
48:14
Time
07:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
54:41
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
😳
everyone
13,0km
Distance
01:25:02
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
😳
Nóng 😤
everyone
9,1km
Distance
01:12:52
Time
08:02/km
Pace
0
Calories
Nóng 😤
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
59:15
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
01:05:33
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:18:55
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:17:39
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
55:05
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:13:20
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trời mưa gió
everyone
9,2km
Distance
01:07:47
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Trời mưa gió
Afternoon Run
everyone
16,1km
Distance
02:01:18
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
01:01:23
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:16:33
Time
07:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run